Verificació

Verificació

Verificació de certificació

Aquesta eina de cerca us permetrà verificar l'estat de la certificació d'una persona. La consulta només retornarà els noms de les persones que tinguin una certificació ACTIVA.

Cerca per nom

Cerca per certificat